Licencijos

Baltic Recycling UAB veiklą vykdo pagal taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-Šv-9, išduotą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento bei pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000289, išduotą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos.

g