Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Baltic Recycling UAB  veiklos sritis plastiko atliekų, elektros ir elektrinės įrangos atliekų tvarkymas.

Įmonė siekia būti perdirbimo paslaugų lydere,  teikiančia didžiausią svarbą aplinkos tausojimui bei kliento poreikiams.

Įmonės veikla remiasi efektyviais pirkimais  ir centralizuotai valdoma logistika, perdirbimo procesais ir pardavimais. Ilgametė įmonės patirtis leidžia atskirti daugelio nebenaudojamų produktų sudedamąsias dalis ir grąžinti jas kaip antrines žaliavas naujų produktų gamybai. Per efektyvų gamybos procesų valdymą siekiama keliamų kokybės reikalavimų ir tikslų įgyvendinimo.

Baltic Recycling UAB  siekia, kad švari ir saugi aplinka būtų svarbi ne tik mums, bet ir ateities kartoms. Mūsų tikslas sudaryti saugią darbo aplinką kiekvienam darbuotojui ir formuoti visos įmonės darbuotojų elgesį, kultūrą su supančia aplinka. Kuo geresnė aplinka, tuo labiau darbuotojai jaučia pareigą ją tausoti. Kiekvienas darbuotojas nuo vadovo iki darbininko turi atsakyti už mus supančią aplinką.

Įmonės svarbiausias aplinkos apsaugos aspektas – mažinti gamybines atliekas ir tausoti gamtos išteklius. Tam tikslui įmonėje įdiegta integruota vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Įmonė įsipareigoja saugoti aplinką, laikytis taršos prevencijos ir mažinimo principo per tvarų išteklių naudojimą, grąžinant į rinką iš atliekų pagamintas antrines žaliavas.

Perdirbant  atliekas mes taupome gamtos išteklius ir mažiname atliekų kiekį, jų kenksmingą poveikį aplinkai bei energijos išlaidas. Siekdami nuolatinio gerinimo, mes reguliariai peržiūrime savo gamybinius procesus, stengdamiesi mažinti atliekų iš technologinių procesų kiekius ir didinti veiklos rezultatyvumą.

Mūsų personalas žino savo darbo įtaką saugumui, aplinkai ir medžiagų bei veiklos kokybei, supranta įmonės tikslus ir juos įgyvendina. Vadovybė remia ir atlygina tikslingą, novatorišką veiklą ir skatina aplinkos apsaugos, saugumo ir kokybės gerinimą. Mūsų  darbuotojai žino kokybės ir aplinkos apsaugos politikos esmę, keliamus tikslus ir savo padalinių funkcijas.

Mes dirbame atsidavę, ekonomiškai ir lanksčiai. Bendradarbiaudami su savo klientais ir partneriais plėtojame mūsų paslaugų spektrą, siekdami klientų poreikių tenkinimo, kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo gerinimo. Savo veikloje vadovaujamės teisiniais reikalavimais, palaikome gerus santykius su valdžios struktūromis ir suinteresuota visuomene.

 

Direktorius

 

Ilja Borzykin

2018-07-17